2021.03.04 - Ogłoszenie o zamówieniu

2021.03.04 - SWZ.word

2021.03.04 - Formularz cenowy

2021.03.09 - Pytanie nr 1

2021.03.08 - Pytanie nr 2

2021.03.08 - Pytanie nr 3

2021.03.10 - Pytanie nr 4

2021.03.10 - Pytanie nr 5

2021.03.10 - Pytanie nr 6

2021.03.10 - Pytanie nr 7

2021.03.12 - Informacja z sesji otwarcia ofert

2021.03.16 - Ogłoszenie o wyborze oferty

2021.04.06 - Ogłoszenie o wyniku postępowania

 

 

 
Copyright © 2023 Szpital Rejonowy im. dr. J. Rostka w Raciborzu